Przepisywać coraz trudniej

Dwie lubelskie uczelnie pozyskają z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój środki na wdrożenie nowego systemu antyplagiatowego. Dotacja dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przekroczy 240 tysięcy złotych, Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji przyznano ponad 346 tysięcy złotych.

Decyzje w sprawie wniosków ogłoszono 16 grudnia. – W pierwszym z rozstrzygniętych przez nas konkursów wzmacniamy potencjał uczelni w zakresie wdrażania i obsługi tzw. systemów antyplagiatowych. Na początku przyszłego roku zapewnimy natomiast wsparcie najlepszym projektom uczelnianym, których celem jest wprowadzenie do programu studiów zajęć doskonalących umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne studentów  mówił jeszcze w grudniu ubiegłego roku Jerzy Kątcki, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

– Wprowadzenie nowego systemu antyplagiatowego umożliwi uczelni dostosowanie się do zapisów znowelizowanej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Będzie on kompatybilny z systemem USOS (wirtualny dziekanat). Sprawdzane będą wszystkie prace – mówi Aneta Adamska z biura prasowego uczelni. Do tej pory na UMCS przez dotychczas obowiązujący program przepuszczano niewielki ich odsetek. – W ubiegłym roku ok. 15 procent prac dyplomowych sprawdził system plagiat.pl. Uczelnia korzysta z tego serwisu od kilkunastu lat – wyjaśnia Adamska. Za otrzymane środki UMCS planuje również organizację szkoleń w zakresie ochrony własności intelektualnej i praw autorskich. Skierowane będą przede wszystkim do kadry naukowej i studentów.

Drugą z lubelskich uczelni, która pozyskała środki na wdrożenie rozwiązań antyplagiatowych jest WSEI. – Będziemy prowadzili działania w tej sprawie zgodnie z harmonogramem, zaczynając od samego podpisania umowy z NCBiR. Mam nadzieję, że w nowym roku akademickim skorzystamy z systemu – mówi Teresa Bogacka, kanclerz WSEI. Uczelnia ma ponad rok na dostosowanie rozwiązań do aktualnej bazy dziekanatów, bibliotek itp. – Będziemy zobowiązani wgrać w system wszystkie prace od 2009 roku – dodaje kanclerz.
W Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych znajdują się wszystkie prace obronione od wspomnianego roku. Uczelnie, które wprowadzają systemy sprawdzające mają czas na załączenie prac do końca 2016 roku.

Artykuł ukazał się w "Nowym Tygodniu" nr 2 (473)/2016 r. 


fot. pixabay.com 
0 komentarze:

Prześlij komentarz

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls